Delfshaven Lokaal


Delfshaven Lokaal is een platform van bijna 200 organisaties in het Rotterdamse gebied Delfshaven, ontstaan uit de behoefte die lokale organisaties hebben naar betere, duurzame en betrouwbare samenwerking.
Het doel is lokale organisaties beter zicht- en vindbaar maken, informatieverspreiding en het versterken van het netwerk.
Graag houden we de informatie op dit platform actueel.
Kijk regelmatig of jouw gegevens nog kloppen.
Jouw initiatief of organisatie wordt zo beter zichtbaar en vindbaar.
Het biedt ons de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken.
 

* indicates required
let op: dit kan zichtbaar zijn in publicaties
let op: dit kan zichtbaar zijn in publicaties
let op: dit kan zichtbaar zijn in publicaties
let op: dit kan zichtbaar zijn in publicaties
let op: dit kan zichtbaar zijn in publicaties
Email Marketing Powered by Mailchimp